طبق بخشنامه و دستور بیمه مرکزی تنها 18 کارگزار برخط امکان فروش آنلاین بیمه را دارا هستند . سایبان بیمه رتبه هشتم فروش برخط را دارست.بدین ترتیب بازاریابان آنلاین مانند: از کی و بیمه بازار ، بیمه تو و... از این تاریخ حق فعالیت نخواهند داشت .