طبق گزارشات منتشره ، موضوع بررسی نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ در شورای عالی قوه قضاییه بررسی و تصویب شد که نرخ دیه برای قتل عمدی یا غیر عمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان در ماه عادی و ۶۴۰ میلیون تومان برای ماه حرام باشد .
در فقه اسلامی ماه های حرام عبارتند از: ماه  محرم ، رجب ، ذی القعده و ذی الحجه )

نرخ دیه بر کدام بیمه نامه ها تاثیر دارد ؟
هر ساله با افزایش نرخ دیه  حق بیمه شخص ثالث اتومبیل و بیمه نامه های مسئولیت افزایش می یابند . برای سال ۱۴۰۰ حق بیمه شخص ثالث ۳۷ درصد افزایش می یابد .