درباره سايبان بيمه 

سايبان بيمه سامانه آنلاين مقايسه و سفارش خريد بيمه نامه است كه بوسيله ي آن ميتوانيد كليه ي اطلاعات مورد نظر بيمه اي خود مانند (قيمت ،ميزان پوشش بيمه نامه ،انواع شركتهاي بيمه گر و ...) را مقايسه و با آگاهي كامل خريد نماييد . سايبان بيمه در راستاي ارايه خدمات آنلاين بيمه اي با تمامي شركت هاي مجاز كشور و مطابق دستور العمل ها  و قوانين مورد تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران راه اندازي شده است . ساببان بيمه با پشتوانه مديريتي و سوابق ارزنده شركت كارگزاري  بيمه مستقيم سايبان پوشش آريا راه اندازي و شروع به فعاليت نموده است و كل فرآيند عمليات بيمه اي  اين سامانه تحت نظر كارشناسان مجرب اين شركت انجام مي پذيرد. 

 

تاريخچه شركت كارگزاري سايبان پوشش آريا 

شركت كارگزاري بيمه  سايبان پوشش آريا (سهامي خاص)به شماره ثبت 478700 داراي پروانه فعاليت رسمي كد 1005 مورخ 1394/06/18   مطابق ماده 68 قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران  به مدير عاملي خانم آتيه شفيعي ثابت در كليه رشته هاي بيمه بازرگاني شروع به فعاليت نموده و داراي كد همكاري با تمامي شركتهاي بيمه دولتي و غير دولتي در سراسر كشور ميباشد. 

فروش و مشاوره در صدور و پيگيري خسارت  ،انواع بيمه نامه بر اساس قانون تاسيس بيمه و بيمه گري ،آيين نامه هاي مصوب شورايعالي بيمه ، دستور العمل هاي صادره از سوي بيمه مركزي ج .ا.ا وساير قوانين و مقررات از جمله فعاليت هاي اين كارگزاري بيمه ميباشد .