سایبان بیمه

امروز از چه چیزی محافظت می کنید؟

شخص ثالث

بدنه خودرو

آتش سوزی

منازل مسکونی

درمان تکمیلی

کرونا

درمان مسافرتی

موبایل و تبلت

جامعه پزشکی

ساختمانی

 سایر بیمه های مسئولیت

 

چرا "سایبان بیمه" را انتخاب کنید؟؟؟

ما به شما گوش می دهیم

ما بر این باوریم که بیمه همیشه محافظی بوده است برای چیزهاییکه شخص دوست می دارد،

اما با گذشت زمان به پدیده ای پیچیده و غیرقابل اعتماد تبدیل شده است.

ما سعی می کنیم از این اتفاق جلوگیری کنیم، ما اینجاییم تا "بیمه را ساده کنیم".

آخرین اخبار سایبان بیمه 

شعبات خسارت

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور می توانید زمان اتمام یا سر رسید اقساط بیمه نامه خود را ثبت کنید تا در زمان مقرر شده به شما یادآوری کنیم. (جهت درج یادآوری بیمه نامه ابتدا وارد سیستم شوید).